.

Polní pilot - letec

Odznak polního pilota - letce byl zaveden u letectva ČSR dnem 27.října 1923 a v různých variantách se používal po dobu téměř třiceti let.

    Mezi nejdůležitější výrobce těchto odznaků patřila firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI, HEINRICH GRÜNFELD, SPINK & SON LTD LONDON a V. PIŠTORA PARIS.

    Největším československým výrobcem leteckých odznaků byla firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, která razila dva základní typy odznaku polního pilota – letce : předválečný typ ražený v letech 1923 - 1936 a poválečný typ ražený od roku 1947. Rozdíl mezi oběma typy spočíval především ve tvaru lva na státním znaku, kde u předválečného typu měl lev hladký ocas pouze se střapci na obou koncích a u poválečného typu měl lev ocas s vlající hřívou, která jako by tvořila 12 „ostnů“. Předválečný typ byl na rubu standardně značen značkou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. Puncovní značky spolu s označením ryzosti stříbra se na rubu předválečného typu nevyskytují, avšak zcela výjimečně se vyskytují odznaky z let 1937 - 1938 značené na líci (na záštitě meče) puncovní značkou spolu s označením ryzosti stříbra 800 a značkou FP.

Poválečný typ byl vždy na rubu značen značkou FP, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou, mimo to zde může být vyražena i značka PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII a římská číslice III. Oba typy odznaků se razily ze stříbra o ryzosti 800/1000.

    Druhým československým výrobcem leteckých odznaků byla STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI, která tyto odznaky razila v letech 1936 - 1938. Lev na státním znaku je tvarem podobný předválečnému typu od výrobce Provazník a spol. Všechny ražby byly na rubu značeny značkou mincovny – K v osmiúhelníku a označením ryzosti stříbra 800 (stříbro o ryzosti 800/1000).

    Mezi dodavatele odznaků patřila také pražská firma HEINRICH GRÜNFELD (RRR).  Jedná se o úpravce odznaků, protože tato zlatnická firma sama odznaky nerazila, ale nakupovala je od firmy PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. V období první republiky dodávala firma HEINRICH GRÜNFELD odznaky na objednávku pro zájemce z řad vojenského letectva. Vzhledem k tomu, že se jednalo o koupi nadstandardního zboží, omezovalo se pořízení odznaku tímto způsobem na příslušníky důstojnického sboru. Odznaky byly atypicky značeny pouze na líci, a to na záštitě meče - značkou úpravce HG, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou. Odznaky byly raženy ze stříbra o ryzosti 800/1000.    

    Nejvýznamnějším zahraničním výrobcem odznaků polního pilota - letce byla firma SPINK & SON LTD LONDON. Odznaky britské výroby byly vyráběny od roku 1941 pro příslušníky československého letectva v zahraničí, ale byly udělovány také spojeneckým letcům jako odznaky čestné. V roce 1945 byly zbylé zásoby odznaků britské výroby převezeny do vlasti a udělovány výkonnému leteckému personálu působícímu v obnoveném československém letectvu. Tyto odznaky se používaly i po roce 1948, kdy však z ideologických důvodů začalo docházet k vybrušování značky výrobce na rubech odznaků. Vyskytují se dva základní typy odznaku – slabý a silný typ (viz porovnání ražeb v obrazové části). Odznaky se razily z tzv. sterlingového stříbra o ryzosti 925/1000, což bylo značeno na rubu značkou SILVER

    Mezi výrobce působící v zahraničí patřil V. PIŠTORA PARIS (RRR), který v roce 1940 dodal letecké odznaky pro Velitelství československého letectva sídlícího v Paříži. Tyto odznaky byly v roce 1940 udělovány spojeneckým letcům jako odznaky čestné. Příslušníkům československého výkonného leteckého personálu ve Francii byly odznaky vydávány pouze jako náhrada za chybějící odznaky. Zbylé zásoby odznaků byly převezeny do vlasti a v roce 1946 udělovány Velitelstvím letectva RČS už jen výhradně spojeneckým letcům jako odznaky čestné a to s původními matričními čísly z roku 1940. Na rubu odznaků je vyraženo označení výrobce V. PIŠTORA PARIS - 1940, dále značka F (Francie) a matriční číslo. Odznaky se standardně razily z obecného kovu – tombaku a následně se stříbrem prováděla pouze jejich povrchová úprava. Výjimečně se vyskytují také stříbrné ražby, viz. popis polní pozorovatel - letec.