.

Polní pilot - letec

Odznak polního pilota - letce byl zaveden u letectva ČSR dnem 27.října 1923 a v různých variantách se používal po dobu téměř třiceti let.

    Mezi nejdůležitější výrobce těchto odznaků patřila firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI, HEINRICH GRÜNFELD, SPINK & SON LTD LONDON a V. PIŠTORA PARIS.

    Největším československým výrobcem leteckých odznaků byla firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, která razila dva základní typy odznaku polního pilota – letce : předválečný typ ražený v letech 1923 - 1936 a poválečný typ ražený od roku 1947. Rozdíl mezi oběma typy spočíval především ve tvaru lva na státním znaku, kde u předválečného typu měl lev hladký ocas pouze se střapci na obou koncích a u poválečného typu měl lev ocas s vlající hřívou, která jako by tvořila 12 „ostnů“. Předválečný typ byl na rubu standardně značen značkou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. Puncovní značky spolu s označením ryzosti stříbra se na rubu předválečného typu nevyskytují, avšak zcela výjimečně se vyskytují odznaky z let 1937 - 1938 značené na líci (na záštitě meče) puncovní značkou spolu s označením ryzosti stříbra 800 a značkou FP.

Poválečný typ byl vždy na rubu značen značkou FP, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou, mimo to zde může být vyražena i značka PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII a římská číslice III. Oba typy odznaků se razily ze stříbra o ryzosti 800/1000.

    Druhým československým výrobcem leteckých odznaků byla STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI, která tyto odznaky razila v letech 1936 - 1938. Lev na státním znaku je tvarem podobný předválečnému typu od výrobce Provazník a spol. Všechny ražby byly na rubu značeny značkou mincovny – K v osmiúhelníku a označením ryzosti stříbra 800 (stříbro o ryzosti 800/1000).

    Mezi dodavatele odznaků patřila také pražská firma HEINRICH GRÜNFELD (RRR).  Jedná se o úpravce odznaků, protože tato zlatnická firma sama odznaky nerazila, ale nakupovala je od firmy PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. V období první republiky dodávala firma HEINRICH GRÜNFELD odznaky na objednávku pro zájemce z řad vojenského letectva. Vzhledem k tomu, že se jednalo o koupi nadstandardního zboží, omezovalo se pořízení odznaku tímto způsobem na příslušníky důstojnického sboru. Odznaky byly atypicky značeny pouze na líci, a to na záštitě meče - značkou úpravce HG, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou. Odznaky byly raženy ze stříbra o ryzosti 800/1000.    

    Nejvýznamnějším zahraničním výrobcem odznaků polního pilota - letce byla firma SPINK & SON LTD LONDON. Odznaky britské výroby byly vyráběny od roku 1941 pro příslušníky československého letectva v zahraničí, ale byly udělovány také spojeneckým letcům jako odznaky čestné. V roce 1945 byly zbylé zásoby odznaků britské výroby převezeny do vlasti a udělovány výkonnému leteckému personálu působícímu v obnoveném československém letectvu. Tyto odznaky se používaly i po roce 1948, kdy však z ideologických důvodů začalo docházet k vybrušování značky výrobce na rubech odznaků. Vyskytují se dva základní typy odznaku – slabý a silný typ (viz porovnání ražeb v obrazové části). Odznaky se razily z tzv. sterlingového stříbra o ryzosti 925/1000, což bylo značeno na rubu značkou SILVER

    Mezi výrobce působící v zahraničí patřil V. PIŠTORA PARIS (RRR), který v roce 1940 dodal letecké odznaky pro Velitelství československého letectva sídlícího v Paříži. Tyto odznaky byly v roce 1940 udělovány spojeneckým letcům jako odznaky čestné. Příslušníkům československého výkonného leteckého personálu ve Francii byly odznaky vydávány pouze jako náhrada za chybějící odznaky. V rámci přesunu našich letců do Velké Británie se převezla i zbylá zásoba leteckých odznaků. V roce 1945 byly odznaky převezeny do vlasti, kde byly v následujícím roce udělovány Velitelstvím letectva RČS už jen výhradně spojeneckým letcům jako odznaky čestné a to s původními matričními čísly z roku 1940. Na rubu odznaků je vyraženo označení výrobce V. PIŠTORA PARIS - 1940, dále značka F (Francie) a matriční číslo. Odznaky se standardně razily z obecného kovu – mosazi a následně se stříbrem a zlatem prováděla pouze jejich povrchová úprava. Výjimečně se vyskytují také stříbrné ražby, viz. popis polní pozorovatel - letec.