.

Letecké pluky do roku 1938

Čestné odznaky leteckých pluků RČS do roku 1938 (RRR).

    Čestné odznaky prvorepublikových leteckých pluků vznikly z iniciativy velitelství jednotlivých leteckých pluků a proto tyto odznaky nebyly v rámci armády RČS oficiální. Konkrétní rok zavedení čestných odznaků není znám, ale pravděpodobně byl čestný odznak prvně zaveden u Leteckého pluku č. 1 a to v rozpětí let 1933 až 1936. Postupně přistupovaly k realizaci vlastních čestných odznaků i další letecké pluky, přičemž jejich udělování mělo být spjato s rokem 1938, patrně v souvislosti s výročím dvaceti let vzniku naší republiky. Přechod naší armády na válečnou organizaci v září roku 1938 a následný zánik velitelství leteckých pluků však znamenal ukončení výroby těchto čestných odznaků. Odznaky leteckých pluků jsou mimořádně vzácné a počty vyrobených kusů pro jednotlivé pluky můžeme pouze odhadovat, např. pro Letecký pluk č. 1 bylo vyrobeno přibližně 15 kusů (maximálně však do 20 kusů) a v případě Leteckého pluku č. 2 je dosud znám pouze 1 vyrobený kus. 

    Letecký pluk č. 1, nesoucí jméno T. G. Masaryka, byl organizován jako smíšený pluk a jeho velitelství se na počátku roku 1938 přemístilo z Kbel do Hradce Králové. Čestný odznak tohoto pluku byl vyráběn firmou KARNET - KYSELÝ, PRAHA. Odznak se skládá ze dvou částí. Stříbrný lev je přinýtován na obdélníkové destičce ze zlaceného stříbra, která je na líci potažena černým smaltem. V horním okraji odznaku jsou vyřezána písmena LP1 a v dolním okraji jsou vyřezána písmena TGM, symbolizující název pluku. Na rubu odznaku je značka výrobce KK, označení ryzosti stříbra a puncovní značka. Na odznaku je umístěno další značení a to atypicky na jeho bočních hranách, na jedné má vyraženo číslo a na druhé má vyraženo jméno nositele. Odznak se připíná na stejnokroj pomocí dvou šroubů s maticemi, které jsou značeny KARNET - KYSELÝ PRAHA. Odznak byl ražen ze stříbra o ryzosti 800/1000.

    Letecký pluk č. 2, nesoucí jméno Dr. Edvarda Beneše, byl organizován jako smíšený pluk a jeho velitelství sídlilo v Olomouci. Výrobcem čestného odznaku pro tento letecký pluk byla firma K. SVOBODA, PRAHA I, PERŠTÝN. Odznak je zhotoven ve tvaru oválného věnce z lipových lístků, přičemž věnec protíná dvouplošník směřující šikmo vzhůru pod úhlem asi 30° zprava doleva. Letoun nese na trupu znak Leteckého pluku č. 2 a na konci horních křídel nese smaltovaný výsostný znak RČS. Mezi dolním vnitřním okrajem věnce a letounem je umístěná velká číslice 2. Odznak se připíná na stejnokroj pomocí upínací jehlice s očkem. Oproti ostatním odznakům leteckých pluků je ražen z obecného kovu - tombaku.

    Letecký pluk č. 5 byl organizován jako bombardovací pluk a jeho velitelství sídlilo v Brně. Čestný odznak tohoto pluku byl vyráběn firmou KARNET - KYSELÝ, PRAHA. Odznak se skládá ze tří částí, přičemž jeho hlavní část je ražena v celku a je tvořena zlatým křídlem šikmo protnutým  stříbrnou leteckou bombou. Na křídle, nesoucím v levém spodním okraji vystouplé písmeno D, je přinýtován štít se smaltovaným znakem moravské šachovnicové orlice na tmavomodrém pozadí. Štít je na horním okraji lemován černým proužkem. Dále je na křídle přinýtována smaltovaná světlomodrá číslice pět. Vyskytují se dva typy tohoto odznaku, které jsou raženy ze dvou různých raznic. Velký typ odznaku má délku bomby 67 mm, má u všech částí rovnou rubovou stranu a připíná se na stejnokroj pomocí upínací jehlice s očkem, na které  je vyražena značka výrobce KK, označení ryzosti stříbra a puncovní značka. Malý typ odznaku má délku bomby 57 mm a je tedy oproti velkému typu o 10 mm menší, což je nejlépe patrné na délce stabilizačních křidélek bomby.  Dalším rozdílem je plasticky tvarovaná rubová stranu hlavní části odznaku - křídla s bombou. Tento typ se připíná na stejnokroj pomocí tří patek a je značen na rubové straně bomby značkou výrobce KK, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou. Oba typy odznaků byly raženy ze stříbra o ryzosti 900/1000.

    Letecký pluk č. 6 byl organizován jako bombardovací pluk a jeho velitelství sídlilo ve Kbelích. Čestné odznaky pro tento pluk zpočátku vyráběla firma HEINRICH GRÜNFELD a později firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. Odznak se skládá ze tří částí. Nosná část odznaku je tvořena masivní stříbrnou číslicí šest, zdobenou lipovými lístky, přes kterou jsou horizontálně připájena rozepjatá zlatá křídla. Ve vertikální ose číslice šest je připevněna letecká bomba, která je pokryta červeným smaltem. Odznak se připíná na stejnokroj pomocí šroubu a velké ploché upínací matice. Na rubu číslice šest, křídel i upínací matice je odznak opatřen značkou výrobce a to buď HG a nebo FP, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou. Odznaky obvykle nesou evidenční číslo a jmenovité označení nositele. Odznak byl ražen ze stříbra o ryzosti 800/1000.