.

LETECKÉ ODZNAKY A INFO O MÉ OSOBĚ

SBĚRATEL LETECKÝCH ODZNAKŮ


Vítejte na stránkách sběratele leteckých odznaků.

Tyto stránky jsou určeny nejen sběratelům, ale i všem zájemcům o informace týkající se leteckých odznaků používaných u československého vojenského letectva. Tyto stránky provozuji od roku 2008 s cílem poskytnutí uceleného obrazového přehledu používaných odznaků u vojenského letectva, přičemž odznaky jsou řazeny v jednotlivých časových obdobích podle leteckých odborností, které jsou dále rozděleny podle jejich výrobců. Vycházím především z historických dokumentů, ale snažím se získávat informace i od pamětníků a sběratelů, kde je někdy obtížné ověřit jejich věrohodnost. Na základě nových poznatků však tyto stránky postupně doplňuji a aktualizuji. Z tohoto důvodu uvítám všechny poskytnuté informace týkající se tohoto okruhu sběratelství.

Dnes již existuje řada publikací, věnující se tématu leteckých odznaků, ale mají rozdílnou obsahovou úroveň a vždy odrážejí názory svých tvůrců. Na těchto stránkách proto prezentuji svůj názor. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu padělků leteckých odznaků jsem tyto stránky doplnil o galerii padělků, aby se sběratelé mohli lépe orientovat v této problematice. Rád bych touto cestou poděkoval všem těm, kteří přispěli na tyto webové stránky fotografií materiálu ze svých sbírek.

Nyní něco málo k mé osobě - jmenuji se Jaromír Djakov a sbírání leteckých odznaků se věnuji od roku 2003. Svůj sběratelský zájem soustřeďuji zejména na období let 1923 – 1953, které považuje asi také většina sběratelů za nejzajímavější období především z historického pohledu a také odznaky z tohoto období jsou výtvarně velmi zdařilé a to i v porovnání s leteckými odznaky ostatních států. Proto také věnuji na těchto stránkách zmíněnému období největší prostor. První letecký odznak jsem dostal přibližně ve svých deseti letech od svého strýce, který aktivně bojoval u letectva ve Slovenském národním povstání a po jeho potlačení byl internován v zajateckém táboře v Německu. Po válce získal odznak leteckého mechanika, který mám do současné doby a určitě zůstane pro mne tím nejcennějším.

Zařazení a terminologie odznaků je použita podle knihy Československé a české vojenské odznaky od autora Pplk. Ing. Zdeňka Krubla.


Jako doplňující údaj u jednotlivých odznaků, používám zkratky převzaté z numismatické terminologie, a to pro rozdělení do tří kategorií u méně se vyskytujících odznaků :

R - méně se vyskytuje

RR - vzácný

RRR - velmi vzácný