.

PUNCOVNÍ ZNAČKY

Pomocným údajem při určování odznaků jsou trojúhelníkové úřední (dále jen puncovní) značky na stříbrných leteckých odznacích. Existují dvě řady puncovních značek s pěti stupni ryzosti stříbra. Na prvním obrázku jsou značky zavedené od roku 1929 a používané do roku 1941, na druhém obrázku jsou značky zavedené v roce 1941 a používané do roku 1949. Musím však upozornit na skutečnost, že po roce 1945 se začaly znovu používat i prvorepublikové puncovní značky. Proto třeba letecký mechanik, který byl zaveden až v roce 1948, může být opatřen prvorepublikovou puncovní značkou. U leteckých odznaků ražených do roku 1939 se puncovní značky téměř nevyskytují, výjimku tvoří pouze odznaky od pražské firmy HEINRICH GRÜNFELD a odznaky ražené v roce 1938 na zakázku pro Letecké pluky RČS.