.

SLOVENSKÝ ŠTÁT 1939 - 1945

Letecké odznaky vyrobené pro Slovenský štát v období let 1939 - 1945.

V roce 1939 vznikl samostatný Slovenský štát, který transformoval část bývalého československého vojenského letectva dislokovaného na Slovensku. Výrobou nových leteckých odznaků byla pověřena Štátna mincovňa v Kremnici, která uskutečnila první dodávku odznaků v prosinci 1939.

Odznaky pro polní letce byly oficiálně zavedeny dnem 15. ledna 1940 pro tyto odbornosti: polní pozorovatel - letec a polní pozorovatel štábu a zbraní, polní noční pozorovatel - letec, polní pilot - letec, polní noční pilot - letec a polní střelec - letec.