.

Palubní radiotelegrafista

Odznak palubního radiotelegrafisty (R) byl zaveden u československého letectva dnem 12. dubna 1947 a jeho jediným výrobcem byla firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII.

    Tento odznak byl zaveden na základě nové letecké odbornosti, která vznikla za války. Všechny odznaky se razily z jednoho kusu stříbra, lev na státním znaku má hladký ocas, pouze se střapci na obou koncích. Tento tvar lva používala firma Provazník a spol. u předválečných typů vyráběných leteckých odznaků. Odznaky se razily ze stříbra o ryzosti 800/1000 a byly značeny značkou výrobce FP, puncovní značkou a v naprosté většině ražeb byly číslovány.