.

Polní letecký střelec

Odznak polního leteckého střelce byl zaveden u letectva RČS dnem 12. září 1931.

    Prvním výrobcem byla firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, která vyráběla ze stříbra o ryzosti 800/1000 dva základní typy odznaku polního leteckého střelce - předválečný typ a poválečný typ :

    Předválečný typ (R) byl vyráběn v letech 1931 1936. Tento typ je charakteristický tvarem lva na státním znaku, kde lev má hladký ocas pouze se střapci na obou koncích. Pro výrobu odznaků leteckého střelce se používaly vyražené odznaky polního pilota/pozorovatele, přičemž následně byl u nich odřezán věnec z lipových lístků. Možným důvodem této technologie výroby bylo nízké zastoupení odbornosti leteckého střelce u našeho letectva (ke dni 1.9.1938 byl stav 172 střelců/radiotelegrafistů a 12 leteckých střelců v hodnosti rotmistrů) a poměrně vysoké náklady na zhotovení nové samostatné raznice. U odznaků předválečného typu bývá většinou na rubu vyraženo označení výrobce PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII a matriční číslo. Na rubu odznaků předválečného typu standardně nebývá vyražena puncovní značka ani označení ryzosti stříbra.

    Poválečný typ (R) byl vyráběn od roku 1947. Tento typ je charakteristický tvarem lva na státním znaku, kde tento lev má ocas s vlající hřívou, která jako by tvořila 12 „ostnů“. Odznaky poválečného typu byly vyráběny stejným způsobem jako u předválečného typu, ale část produkce odznaků poválečného typu se vyznačuje tím, že odznaky byly v místě ořezu lipového věnce pečlivě začištěny. To je také důvodem toho, že tyto odznaky bývají mylně považovány za ražené z raznic zhotovených pro leteckého střelce. Samostatná raznice pro odznak leteckého střelce však neexistovala. Odznaky poválečného typu jsou vždy na rubu opatřeny značkou FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra. V některých případech bývají opatřeny ještě značkou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII a vyraženou římskou číslicí III. Vyskytují se číslované i nečíslované odznaky.

    Druhým výrobcem byla STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI (RR), která vyráběla odznaky polního leteckého střelce v letech 1936 – 1938. Vzhledem k malému počtu existujících odznaků vyrobených ve STÁTNÍ MINCOVNĚ V KREMNICI nelze jednoznačně určit, jakým způsobem byly odznaky leteckého střelce vyráběny. Je ale velmi pravděpodobné, že mincovna tyto odznaky vyráběla stejným způsobem jako výrobce PROVAZNÍK A SPOL. (tedy odřezáním lipového věnce z ražeb odznaků polního pilota/pozorovatele), přičemž odznaky byly v místě ořezu lipového věnce pečlivě začištěny. Lev na státním znaku je svým tvarem podobný předválečnému typu od firmy PROVAZNÍK A SPOL. Všechny odznaky byly značeny na rubu značkou státní mincovny – písmenem K v osmiúhelníku a označením ryzosti stříbra 800 (ryzost Ag 800/1000).

    Zahraničním výrobcem odznaků polního leteckého střelce byla firma SPINK & SON LTD LONDON (R). Tyto odznaky byly vyráběny stejným způsobem jako v případě výrobce PROVAZNÍK A SPOL., tedy odřezáním lipového věnce z ražeb odznaků pilota/pozorovatele. Odznaky britské výroby byly raženy od roku 1941 pro příslušníky československého letectva v zahraničí. V roce 1945 byly zbylé zásoby odznaků britské výroby převezeny do vlasti a udělovány výkonnému leteckému personálu působícímu v obnoveném československém letectvu. Tyto odznaky se používaly ještě po roce 1948, kdy však z ideologických důvodů začalo docházet k vybrušování značky výrobce na rubech odznaků. Vyskytují se dva základní typy odznaku – slabý a silný typ (viz porovnání ražeb odznaků polního pilota u výrobce Spink v obrazové části). Odznaky se razily z tzv. sterlingového stříbra o ryzosti 925/1000, což bylo značeno na rubu značkou SILVER.