.

Polní pozorovatel - letec

Odznak polního pozorovatele - letce byl zaveden dnem 27. října 1923, Směrnicí pro přidělování odznaků výkonným letcům ze dne 12. dubna 1947 došlo k rozšíření jeho určení i pro navigátory a dnem 6. listopadu 1948 byl název změněn na navigátor.

    Mezi nejdůležitější výrobce těchto odznaků patřila firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI, HEINRICH GRÜNFELD, SPINK & SON LTD LONDON V. PIŠTORA PARIS.

    Největším československým výrobcem leteckých odznaků byla firma PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, která razila dva základní typy odznaku polního pozorovatele – letce : předválečný typ ražený v letech 1923 - 1936 a poválečný typ ražený od roku 1947. Rozdíl mezi oběma typy spočíval především ve tvaru lva na státním znaku, kde u předválečného typu měl lev hladký ocas pouze se střapci na obou koncích a u poválečného typu měl lev ocas s vlající hřívou, která jako by tvořila 12 „ostnů“. Předválečný typ byl na rubu standardně značen značkou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. Puncovní značky spolu s označením ryzosti stříbra se na rubu předválečného typu nevyskytují, avšak zcela výjimečně se vyskytují odznaky z let 1937 - 1938 značené na líci (na záštitě meče) puncovní značkou spolu s označením ryzosti stříbra 800 a značkou FP.

Poválečný typ byl vždy na rubu značen značkou FP, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou, může zde být vyražena i značka PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII a římská číslice III. Oba typy odznaků se razily ze stříbra o ryzosti 800/1000.

    Druhým československým výrobcem leteckých odznaků byla STÁTNÍ MINCOVNA V KREMNICI, která tyto odznaky razila v letech 1936 - 1938. Lev na státním znaku je tvarem podobný předválečnému typu od výrobce Provazník a spol. Všechny ražby byly na rubu značeny značkou mincovny – K v osmiúhelníku a označením ryzosti stříbra 800 (stříbro o ryzosti 800/1000).

    Mezi dodavatele odznaků patřila také pražská firma HEINRICH GRÜNFELD (RRR).  Jedná se o úpravce odznaků, protože tato zlatnická firma sama odznaky nerazila, ale nakupovala je od firmy PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. V období první republiky dodávala firma HEINRICH GRÜNFELD odznaky na objednávku pro zájemce z řad vojenského letectva. Vzhledem k tomu, že se jednalo o koupi nadstandardního zboží, omezovalo se pořízení odznaku tímto způsobem na příslušníky důstojnického sboru. Odznaky byly atypicky značeny pouze na líci, a to na záštitě meče - značkou úpravce HG, označením ryzosti stříbra a puncovní značkou. Odznaky byly raženy ze stříbra o ryzosti 800/1000.    

    Nejvýznamnějším zahraničním výrobcem odznaků polního pozorovatele byla firma SPINK & SON LTD LONDON (R). Odznaky britské výroby byly vyráběny od roku 1941 pro příslušníky československého letectva v zahraničí, ale byly udělovány také spojeneckým letcům jako odznaky čestné. V roce 1945 byly zbylé zásoby odznaků britské výroby převezeny do vlasti a udělovány výkonnému leteckému personálu působícímu v obnoveném československém letectvu. Tyto odznaky se používaly i po roce 1948, kdy však z ideologických důvodů začalo docházet k vybrušování značky výrobce na rubech odznaků. Vyskytují se dva základní typy odznaku – slabý a silný typ (viz porovnání ražeb v obrazové části). Odznaky se razily z tzv. sterlingového stříbra o ryzosti 925/1000, což bylo značeno na rubu značkou SILVER

V. PIŠTORA PARIS (RRR) v roce 1940 vyráběl letecké odznaky pro potřeby Velitelství československého letectva sídlícího v Paříži. Mimo jednoho exempláře nacházejícího se ve sbírkách VHÚ Praha nejsou žádné původní odznaky polního pozorovatele ražené z obecného kovu známy. V. Pištora vyrobil několik kusů odznaků polního pilota a pozorovatele ražených ze stříbra, jedná se však výhradně o odznaky zhotovené na soukromou objednávku - tzv. „darovací odznaky“. Na rubu obou známých odznaků je vyraženo označení výrobce V. PIŠTORA PARIS – 1940 a značka ryzosti stříbra 950 (Ag 950/1000). Na lipovém věnci je vyryto v případě odznaku polního pozorovatele - Poručík J. FIKRLE, v případě odznaku polního pilota - Štábní Kapitán J. PERNIKÁŘ, dále je u obou odznaků vyryto shodné datum - v PAŘÍŹI dne 10.VI.1940