.

Letecká vojenská akademie

Absolvent Letecké vojenské akademie

    Výtečný absolvent Letecké vojenské akademie (R)  

 

 

    Odznaky Absolventa Letecké vojenské akademie a Výtečného absolventa Letecké vojenské akademie byly udělovány v průběhu let 1945 až 1951. Letecká vojenské akademie (LVA) měla za úkol v tříletém studiu a výcviku vychovat piloty v hodnosti poručíka letectva. Frekventanti LVA měli výsadu užívat během výcviku titul „letecký akademik“.

    Letecká vojenská akademie (VÚ 4640) vznikla na základě výnosu čj.14.401 Hl. št/vel.let.1945 ze dne 29.8.1945 a byla zřízena ke dni 15.9.1945. LVA zahájila dnem 
1.10.1945 činnost v Havlíčkově Brodě nástupem prvního ročníku akademiků.
    Dnem 1.2.1946 se LVA přesunula z Havlíčkova Brodu do svého opraveného působiště v Hradci Králové.

       

    Součástí LVA byla Škola na důstojníky letectva v záloze (ŠDLZ), která byla zřízena ke dni 1.11.1945 dle výnosu VL čj.16.549 ze dne 3.10.1945. ŠDLZ měla za úkol připravovat záložní důstojníky letectva v odbornostech navigátor a technik v šestiměsíčním teoretickém studiu. ŠDLZ začala působit v Prostějově na Leteckém učilišti, ale od 1.10.1946 byla umístěna v Pardubicích.

    Posledním nástupním ročníkem frekventantů ŠDLZ byl rok 1948.
 

    Dnem 15.8.1951 byla LVA zrušena a hlavním místem pro letecký výcvik mladých pilotů československé armády se stalo Letecké učiliště v Prostějově.

       

    Odznaky absolventa Letecké vojenské akademie a výtečného absolventa Letecké vojenské akademie byly vyráběny nezjištěním výrobcem z obecného kovu. Tyto odznaky se upínaly ke stejnokroji pomocí vodorovné zavírací jehly.