.

Polní pilot - letec 9

V roce 1940 byly zbylé zásoby odznaků vyrobených firmou V. Pištory převezeny do Velké Británie a po skončení války byly převezeny do vlasti, kde byly tyto odznaky udělovány výhradně spojeneckým letcům, a to jako odznaky čestné. Nejnižším dosud zaznamenaným matričním číslem u odznaků udělených v poválečném období je F 190, jehož nositelem byl příslušník RAF - S/Ldr. I. N. Room. Prokazatelně tedy všechny odznaky s matričním číslem vyšším než F 190 byly uděleny až v poválečném období.

Jedním z mnoha dekorovaných spojeneckých letců byl zástupce šéfa leteckého štábu RAF pro technické potřeby A.V.M. John Nelson Boothman DFC, který na svém osobním Spitfiru PR Mk. XI přilétl z Hendonu, aby se zúčastnil leteckého dne pořádaného 15.9.1946 na Ruzyni. Při této příležitosti mu byl udělen čestný odznak s matričním číslem F 237 a dekretem datovaným 16. září 1946.

Další ukázkou poválečného udělení je čestný pilotní odznak nesoucí matriční číslo F 194, jehož nositelem byl vysoce postavený britský důstojník. Dekret se shodným matričním číslem byl vystaven dne 1. října 1946.

Na poslední pozici je fotografie světlemodré etue, která byla vyrobena až po válce a ve které byly udělovány v roce 1946 čestné odznaky vyrobené firmou V. Pištory.

Výrobce V. PIŠTORA PARIS
Materiál obecný kov