.

Palubní radista - operátor

Palubní radista - operátor

U příležitosti 50. výroční vzniku ČSR byly zavedeny nové odznaky třídních specialistů letectva a nošení stávajících leteckých odznaků podle sovětského vzoru nebylo po datu 31. října 1968 dovoleno. Nově zavedené odznaky navazují na tradiční československé letecké odznaky pro palubní radiotelegrafisty zavedené v roce 1947. Odznak symbolicky ztvárňuje kruhovou goniometrickou anténu nesoucí dvě rozepjatá křídla, přes anténu je přeložen meč protkaný bleskem se státním znakem umístěným na husitské pavéze. Odznaky třídních specialistů jsou rozlišovány u palubního radisty - operátora : 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a čestný odznak palubního radisty - operátora, udělovaný za zásluhy o výstavbu letectva nebo za dlouholetou službu u letectva.

Výrobu odznaků zajišťoval od roku 1968 do roku 1976 národní podnik ZUKOV PRAHA 7 (Závody umělecké kovovýroby n.p.). V roce 1976 byla veškerá výroba leteckých odznaků v n.p. ZUKOV ukončena a převedena do Kremnice, kde Štátna mincovňa Kremnica razila tyto odznaky až do roku 1992.

Odznaky pro palubní radisty jsou od obou výrobců rozměrově shodné, liší se pouze upínacími patkami. Odznaky pro palubní radisty ražené v ZUKOV n.p. nesou značku výrobce, odznaky ražené v Kremnici značeny značkou výrobce nebyly.

Na poslední pozici je fotografie původního návrhu odznaku palubního radisty, pocházejícího z roku 1966.