.

Neschválený návrh odznaku palubního radisty

Neschválený návrh odznaku palubního radisty.

Vzhled odznaku vychází z odznaku palubního radiotelegrafisty zavedeného v roce 1947, kde však původní státní znak je nahrazen socialistickým státním znakem umístěným na husitské pavéze.