.

Dělostřelecký letecký pozorovatel

Dělostřelecký letecký pozorovatel

U příležitosti 50. výroční vzniku ČSR byly zavedeny nové odznaky třídních specialistů letectva a nošení stávajících leteckých odznaků podle sovětského vzoru nebylo po datu 31. října 1968 dovoleno. Nově zavedené odznaky navazují na tradiční československé letecké odznaky z období první republiky. Tvar odznaku dělostřeleckého leteckého pozorovatele vychází z bývalého odznaku polního leteckého střelce. Odznak symbolicky ztvárňuje meč nesoucí dvě rozepjatá křídla a státní znak umístěný na husitské pavéze. Odznaky třídních specialistů jsou rozlišovány u dělostřeleckého leteckého pozorovatele : 1. třídy, 2. třídy a 3. třídy.

Výrobu odznaků zajišťoval od roku 1968 do roku 1976 národní podnik ZUKOV PRAHA 7 (Závody umělecké kovovýroby n.p.). V roce 1976 byla veškerá výroba leteckých odznaků v n.p. ZUKOV ukončena a převedena do Kremnice, kde Štátna mincovňa Kremnica razila tyto odznaky až do roku 1992.

Odznaky pro dělostřelecké letecké pozorovatele jsou od obou výrobců rozměrově shodné, liší se pouze upínacími patkami. Odznaky pro dělostřelecké letecké pozorovatele ražené v ZUKOV n.p. nesou značku výrobce, odznaky ražené v Kremnici značeny značkou výrobce nebyly.

Na poslední pozici je fotografie původního návrhu odznaku pro dělostřelecké a železniční pozorovatele, pocházejícího z roku 1966.