.

Neschválený návrh odznaku pro dělostřelecké a železniční pozorovatele

Neschválený návrh odznaku pro dělostřelecké a železniční pozorovatele

Vzhled odznaku vychází z tradičního odznaku polního leteckého střelce zavedeného v roce 1931, kde však původní státní znak je nahrazen socialistickým státním znakem umístěným na husitské pavéze. Návrh odznaku pro dělostřelecké a železniční pozorovatele je označen číslem 10. Zajímavostí je to, že bývalý odznak polního letounového pozorovatele zbraní byl použit jako předloha návrhu jednotného čestného odznaku pro všechny letecké odbornosti a je označen číslem 9. Zavedením tohoto odznaku mělo dojít k výraznému odlišení čestných odznaků od odznaků leteckých odborností, avšak tento záměr nebyl schválen.