.

Specialista ILS

Specialista ILS (inženýrské letecké služby)

U příležitosti 50. výroční vzniku ČSR byly zavedeny nové odznaky třídních specialistů letectva a nošení stávajících leteckých odznaků podle sovětského vzoru nebylo po datu 31. října 1968 dovoleno. Nově zavedené odznaky navazují na tradiční československé letecké odznaky pro letecké mechaniky zavedené v roce 1948. Odznak symbolicky ztvárňuje věnec z lipových lístků nesoucí dvě rozepjatá křídla, přes věnec je přeložena třílistá vrtule se státním znakem umístěným na husitské pavéze. Odznaky třídních specialistů jsou rozlišovány na odznaky pro palubní specialisty ILS : 1. třídy a 2. třídy, (3. třída nebyla oficiálně zavedena) a na odznaky pro pozemní specialisty ILS : 1. třídy, 2. třídy a 3. třídy. Pro palubní i pozemní specialisty ILS byl v roce 1978 zaveden společný čestný odznak specialisty ILS, udělovaný za zásluhy o výstavbu letectva nebo za dlouholetou službu u letectva.

Výrobu odznaků zajišťoval od roku 1968 do roku 1976 národní podnik ZUKOV PRAHA 7 (Závody umělecké kovovýroby n.p.). V roce 1976 byla veškerá výroba leteckých odznaků v n.p. ZUKOV ukončena a převedena do Kremnice, kde Štátna mincovňa Kremnica razila tyto odznaky až do roku 1992.

Odznaky pro specialisty ILS jsou od obou výrobců rozměrově shodné, liší se pouze upínacími patkami. Odznaky pro specialisty ILS ražené v ZUKOV n.p. nesou vždy značku výrobce, u odznaků ražených v Kremnici se značka výrobce MK u některých odznaků nevyskytuje.

Na poslední pozici je fotografie původního návrhu odznaku specialisty ILS.