.

Pilot

Pilot   

U příležitosti 50. výroční vzniku ČSR byly zavedeny nové odznaky třídních specialistů letectva a nošení stávajících leteckých odznaků podle sovětského vzoru nebylo po datu 31. října 1968 dovoleno. Nově zavedené odznaky navazují na tradiční československé letecké odznaky z období první republiky, symbolicky ztvárňují věnec z lipových lístků nesoucí dvě rozepjatá křídla, přes věnec je přeložen meč se státním znakem umístěným na husitské pavéze. Odznaky třídních specialistů jsou rozlišovány u pilota : 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a čestný odznak pilota, udělovaný za zásluhy o výstavbu letectva nebo za dlouholetou službu u letectva.

Výrobu odznaků zajišťoval od roku 1968 do roku 1976 národní podnik ZUKOV PRAHA 7 (Závody umělecké kovovýroby n.p.). V roce 1976 byla veškerá výroba leteckých odznaků v n.p. ZUKOV ukončena a převedena do Kremnice, kde Štátna mincovňa Kremnica razila tyto odznaky až do roku 1992.

Odznaky pro piloty jsou od obou výrobců rozměrově shodné, liší se pouze upínacími patkami. Odznaky pro piloty ražené v ZUKOV n.p. nesou značku výrobce, odznaky ražené v Kremnici značeny značkou výrobce nebyly. V případě čestného odznaku pilota je rozdíl v barevné úpravě odznaků, kde odznaky ražené výrobcem ZUKOV n.p. mají zlatou povrchovou úpravu celého odznaku, kdežto odznaky ražené v Kremnici mají na čepeli meče a jeho záštitě použitu stříbrnou povrchovou úpravu.

Na poslední pozici je fotografie původního návrhu odznaků pilota, pocházejícího z roku 1966.