.

Letovod

Letovod

U příležitosti 50. výroční vzniku ČSR byly zavedeny nové odznaky třídních specialistů letectva a nošení stávajících leteckých odznaků podle sovětského vzoru nebylo po datu 31. října 1968 dovoleno. Nově zavedené odznaky navazují na tradiční československé letecké odznaky z období první republiky, symbolicky ztvárňují věnec z lipových lístků nesoucí dvě rozepjatá křídla, přes věnec je přeložen meč se státním znakem umístěným na husitské pavéze. Odznaky třídních specialistů jsou rozlišovány u letovoda : 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a čestný odznak letovoda, udělovaný za zásluhy o výstavbu letectva nebo za dlouholetou službu u letectva. Čestný odznak letovoda je shodný s čestným odznakem pilota.

Výrobu odznaků zajišťoval od roku 1968 do roku 1976 národní podnik ZUKOV PRAHA 7 (Závody umělecké kovovýroby n.p.). V roce 1976 byla veškerá výroba leteckých odznaků v n.p. ZUKOV ukončena a převedena do Kremnice, kde Štátna mincovňa Kremnica razila tyto odznaky až do roku 1992.

Odznaky pro letovody jsou od obou výrobců rozměrově shodné, liší se pouze upínacími patkami. Odznaky pro letovody ražené v ZUKOV n.p. nesou značku výrobce, odznaky ražené v Kremnici značeny značkou výrobce nebyly. V případě čestného odznaku letovoda je rozdíl v barevné úpravě odznaků, kde odznaky ražené výrobcem ZUKOV n.p. mají zlatou povrchovou úpravu celého odznaku, kdežto odznaky ražené v Kremnici mají na čepeli meče a jeho záštitě použitu stříbrnou povrchovou úpravu.

Na poslední pozici je fotografie původního návrhu odznaků letovoda, pocházejícího z roku 1966.