.

Letec - Kosmonaut ČSSR

Letec - kosmonaut ČSSR (RRR)

Na základě Zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění ČSSR č. 15/1978 Sb. byl s účinností ke dni 23. února 1978 zřízen čestný titul Letec - kosmonaut ČSSR s nímž bylo spojeno právo nosit odznak Letec – kosmonaut ČSSR. Čestný titul byl propůjčován prezidentem Československé socialistické republiky československým občanům a příslušníkům jiných států za úspěšné splnění úkolů při kosmickém letu. Čestný titul byl zrušen zákonem č. 404/1990 Sb. ke dni 15. října 1990. Za dobu existence čestného titulu došlo k jeho udělení pouze jednou a to prvnímu československému kosmonautovi Vladimíru Remkovi, kterému byl v roce 1978 spolu s čestným titulem udělen odznak nesoucí ev. číslo 1. Odznak nesoucí ev. číslo 2 byl odprodán v roce 1986 Muzeu V. I. Lenina v Praze, odznak nesoucí ev. číslo 3 získalo v roce 1991 darem Národní muzeum v Praze a odznak ev. číslo 4 byl odprodán v roce 1991 Západočeskému muzeu v Plzni. Moje poděkování patří právě Západočeskému muzeu v Plzni, které mi poskytlo fotografie odznaku ev. číslo 4 i souhlas s jejich zveřejněním.

Odznaky vyrobila Státní mincovna v Kremnici ze stříbra o ryzosti 925/1000 v celkovém počtu 20 kusů. Na líci odznaku je stylizovaná zeměkoule položená na bílem podkladu, kterou oblétá raketa nesoucí rudý nápis CCCP a fasetovanou pěticípou hvězdu z českého granátu. Nad zeměkoulí je ve dvou řádcích nápis LETEC – KOSMONAUT ČSSR převýšený barevným československým státním znakem. Odznak je podložen stylizovaným věncem z lipové ratolesti vpravo a vavřínové ratolesti vlevo v podobě mnohoúhelníka. Věnec, raketa, dvouřádkový nápis, poledníky a rovnoběžky na zeměkouli jsou z pozlaceného stříbra, pravá polovina zeměkoule je světle modrá, levá polovina zeměkoule je tmavě modrá. Na rubu je odznak značen značkou výrobce MK, označením ryzosti stříbra 925/1000, puncovní značkou a evidenčním číslem odznaku.

V 90. letech minulého století vyrazila Státní mincovna v Kremnici z původních raznic několik stříbrných kopií odznaku, které byly shodně označeny ev. číslem 21. Tyto kopie byly opatřeny značkou mincovny spolu s označením ryzosti stříbra.