.

Neschválený návrh odznaku specialisty ILS

Neschválený návrh odznaku specialisty ILS.

Vzhled odznaku vychází z odznaku leteckého mechanika zavedeného v roce 1948, kde však původní státní znak je nahrazen socialistickým státním znakem umístěným na husitské pavéze. Uvedený návrh odznaku však nebyl v této podobě schválen ale k jeho schválení došlo až po následné úpravě, kdy věnec z lipových lístků byl doplněn o dvě rozepjatá křídla.