.

Palubní radista - operátor 2. třídy

Odbornost : Palubní radista - operátor 2. třídy

Výrobce ZUKOV PRAHA 7