.

Palubní radista - operátor 3. třídy

Odbornost : Palubní radista - operátor 3. třídy

Výrobce ZUKOV PRAHA 7