.

Palubní radiotelegrafista

Palubní radiotelegrafista – rok 1953 (RRR)           

    Původní název odznaku palubního radiotelegrafisty, zavedeného v roce 1947, zůstal v platnosti i v roce 1953.     

    Nová úprava spočívala v přinýtování rudé smaltované hvězdy, přičemž se používaly standardní odznaky vyrobené firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, značené značkou výrobce FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra 800/1000. Odznaky jsou většinou opatřeny matričním číslem.  Upravené letecké odznaky byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky podle sovětského vzoru.

    Zajímavostí je skutečnost, že byly souběžné udělovány upravené odznaky s hvězdou, ale i neupravené odznaky, a to během roku 1953. Dokladem toho je Osvědčení na kvalifikaci palubního radiotelegrafisty ze dne 26.8.1953 i s uděleným odznakem, který je však bez přinýtované rudé hvězdy.