.

Palubní radiotelegrafista

Palubní radiotelegrafista – rok 1953 (RR)

 

    Po roce 1948 začíná docházet k neoficiálnímu upravování stávajících leteckých odznaků, a to přinýtováním rudé smaltované hvězdy s malým státním znakem uprostřed. Tyto upravené odznaky dostávali absolventi vojenských škol až po roce 1951. Slyšel jsem zajímavou věc od jednoho absolventa odborné školy pro palubní radiotelegrafisty, že takto upravený odznak obdrželi pouze absolventi s výtečným prospěchem. To by možná vysvětlovalo, proč se tyto odznaky vyskytují tak málo. Jisté je to, že někteří příslušníci letectva nosili po celou dobu původní neupravené odznaky a někteří nosili již upravené odznaky. Důkazem souběžného udělování a nošení těchto odznaků je fotografie Osvědčení na kvalifikaci palubního radiotelegrafisty z roku 1953 i s uděleným odznakem, který je však bez přinýtované rudé hvězdy!

                 

    Původní název odznaku palubního radiotelegrafisty, zavedeného v roce 1947, zůstal v platnosti i v roce 1953. Upravené i neupravené letecké odznaky byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky podle sovětského vzoru.     

   

    Pro přinýtování rudé smaltované hvězdy se používaly standardní odznaky vyrobené firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, značené značkou výrobce FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra 800/1000. Odznaky jsou většinou opatřeny matričním číslem.