.

Pilot

Pilot – rok 1953 (R) 

    Od roku 1953 dochází k oficiální změně odbornosti v názvu odznaku z polního pilota – letce na pilota.      

    Nová úprava spočívala v přinýtování rudé smaltované hvězdy, přičemž se používaly standardní odznaky vyrobené firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, značené značkou výrobce FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra 800/1000. V naprosté většině byly odznaky opatřeny matričním číslem. Tyto upravené letecké odznaky byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky podle sovětského vzoru.    

    V případě odznaku pilota bylo paradoxně použito k úpravám i menší množství odznaků vyrobených firmou  SPINK & SON LTD LONDON, u kterých ovšem bylo vybroušeno označení výrobce na rubu. Všechny takto upravené odznaky od výrobce SPINK & SON LTD LONDON mají vyraženou značku KOV

    Pro výskyt značky KOV existují dvě teorie, pravděpodobnější mi připadá názor, že značkou KOV se označovalo zboží (v současnosti označuje puncovní úřad toto zboží značkou METAL), které nedosahovalo zákonem stanovenou minimální ryzost stříbra. Odznak byl sice původně ražen ze stříbra o ryzosti 925/1000, ale pokud upínací patky nebyly vyrobeny ze stříbra, tak odznak již nesplňoval zákonnou podmínku pro minimální povolenou ryzost stříbra. Druhá teorie přisuzuje značce KOV označení úpravce odznaků, který v tomto případě upravoval odznaky přinýtováním rudé hvězdy.