.

Pilot

Pilot – rok 1953 (R)

 

    Po roce 1948 začíná docházet k neoficiálnímu upravování stávajících leteckých odznaků, a to přinýtováním rudé smaltované hvězdy s malým státním znakem uprostřed. Tyto upravené odznaky dostávali absolventi vojenských škol až po roce 1951. Slyšel jsem zajímavou věc od jednoho absolventa odborné školy pro palubní radiotelegrafisty, že takto upravený odznak obdrželi pouze absolventi s výtečným prospěchem. To by možná vysvětlovalo, proč se tyto odznaky vyskytují tak málo. Jisté je ale to, že někteří příslušníci letectva nosili po celou dobu původní neupravené odznaky a někteří nosili již upravené

    Od roku 1953 dochází k oficiální změně odbornosti v názvu odznaku z polního pilota – letce na pilota. Upravené i neupravené letecké odznaky byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky podle sovětského vzoru.      

    Pro přinýtování rudé smaltované hvězdy se používaly standardní odznaky vyrobené firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, značené značkou výrobce FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra 800/1000. V naprosté většině byly odznaky opatřeny matričním číslem.

   V případě odznaku pilota bylo paradoxně použito k úpravám i menší množství odznaků vyrobených firmou  SPINK & SON LTD LONDON, u kterých ovšem bylo vybroušeno označení výrobce na rubu.  Všechny takto upravené odznaky od výrobce SPINK & SON LTD LONDON mají vyraženou značku KOV, která pravděpodobně pochází z puncovního úřadu. Značkou KOV se označovalo zboží, které nedosahovalo zákonem stanovenou minimální ryzost stříbra. Odznak byl sice původně ražen ze stříbra o ryzosti 925/1000, ale upínací patky nebyly vyrobeny ze stříbra a tudíž odznak již nesplňoval zákonnou podmínku pro minimální povolenou ryzost stříbra.