.

Dělostřelecký pozorovatel

Dělostřelecký pozorovatel – rok 1953  

 

    V roce 1953 došlo k přejmenování názvu odbornosti z polního letounového pozorovatele zbraní na dělostřeleckého pozorovatele. Po dobu existence odbornosti dělostřeleckého pozorovatele však nedošlo k ukončení kurzu a tím pádem ani k vyřazení žádného absolventa, neboť kurz pozorovatelů dělostřelectva sice zahájil výcvik v prosinci 1953, ale jeho ukončení proběhlo až v červenci 1954 (tedy již po zrušení všech stříbrných odznaků) a jeho absolventi při svém vyřazení obdrželi tombakové odznaky podle sovětského vzoru. Absolventům pozorovatelských kurzů ukončených v letech 1951 a 1952 byl udělován odznak polního letounového pozorovatele zbraní, avšak bez přinýtované rudé smaltované hvězdy. Všechny známé odznaky, které bylo možné u jejich nositelů vidět, odpovídají třetímu typu odznaku od výrobce PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, popsanému již v kapitole polní letounový pozorovatel zbraní.       

    

    Odznak dělostřeleckého pozorovatele s přinýtovanou rudou smaltovanou hvězdou nebyl v rámci československé armády schválen a nebyl nikdy oficiálně udělen.

 

    Existence takto upraveného odznaku je tedy velmi sporná. Samozřejmě nemohu vyloučit iniciativu některého absolventa kurzu, který by si soukromě nechal rudou hvězdu přinýtovat, ale jednalo by se stejně o neschválenou úpravu. Musím také upozornit na skutečnost, že pro zkušeného padělatele není problém zhotovení falza, vytvořeného přinýtováním originální rudé smaltované hvězdy (získané třeba z pilotního odznaku) na originální odznak polního letounového pozorovatele zbraní. Výsledné falzum je poskládáno pouze z originálních dílů a proto není v možnostech sběratele odhalit, zda by byla tato úprava provedena v roce 1953 a nebo až v současnosti.  

   Jediný útvar poválečného československého letectva, kde odbornost polního letounového pozorovatele zbraní, později přejmenovaná na dělostřeleckého pozorovatele působila, byl 45. letecký pluk v Plzni. Zde je jeho stručná historie :

 

V roce 1949 vznikla v Plzni na Borech Dělostřelecká letka 1 - VÚ 8992.

V roce 1950 v Přerově vznikla Dělostřelecká letka 2 - VÚ 8671.

1.5.1950 byl založen 45. letecký pluk v Plzni na Borech.

1.11.1954 dochází k přejmenování na 45. dělostřelecký průzkumný letecký pluk.

   

    Dle získaných informací nebyl od roku 1945 do roku 1951 odznak polního letounového pozorovatele zbraní vůbec udělován. Jeho první udělení proběhlo až v roce 1951, kdy po ukončení 1. kurzu letounových pozorovatelů dělostřelectva byl odznak udělen 11 absolventům. Druhé ( a rovněž poslední ) udělení tohoto odznaku proběhlo v roce 1952, kdy po ukončení 2. kurzu letounových pozorovatelů dělostřelectva byl odznak udělen 23 absolventům. V obou případech se jednalo o důstojníky původem od dělostřelectva.