.

Polní letecký střelec

Polní letecký střelec – rok 1953 (RR)

 

    Po roce 1948 začíná docházet k neoficiálnímu upravování stávajících leteckých odznaků, a to přinýtováním rudé smaltované hvězdy s malým státním znakem uprostřed. Tyto upravené odznaky dostávali absolventi vojenských škol až po roce 1951. Je ale pravdou, že někteří příslušníci letectva nosili po celou dobu neupravené odznaky a někteří nosili již upravené odznaky.                 

    Název odznaku polního leteckého střelce, zavedeného v roce 1931, zůstal v platnosti i v roce 1953. Upravené i neupravené letecké odznaky byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky podle sovětského vzoru.     

    Pro přinýtování rudé smaltované hvězdy se používaly standardní odznaky vyrobené firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, avšak z důvodu početního nedostatku odznaků polního leteckého střelce bylo pro úpravu využito odznaků polního pilota či polního pozorovatele, u nichž byl odřezán věnec z lipových lístků.  

    Odznaky byly značené na rubu značkou výrobce FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra 800/1000. Odznaky jsou většinou opatřeny matričním číslem.