.

Polní letecký střelec

Polní letecký střelec – rok 1953 (RRR)                

    Název odznaku polního leteckého střelce, zavedeného v roce 1931, zůstal v platnosti i v roce 1953.     

    Nová úprava spočívala v přinýtování rudé smaltované hvězdy, přičemž se používaly standardní odznaky vyrobené firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. Pro úpravu všech odznaků polního leteckého střelce bylo využito odznaků polního pilota či polního pozorovatele, u nichž byl následně odřezán věnec z lipových lístků. Upravené letecké odznaky byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky podle sovětského vzoru.

    Odznaky byly značené na rubu značkou výrobce FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra 800/1000. Odznaky jsou většinou opatřeny matričním číslem.