.

Navigátor

Navigátor – rok 1953 (R)

 

    Po roce 1948 začíná docházet k neoficiálnímu upravování stávajících leteckých odznaků, a to přinýtováním rudé smaltované hvězdy s malým státním znakem uprostřed. Tyto upravené odznaky dostávali absolventi vojenských škol až po roce 1951. Je ale pravdou, že někteří příslušníci letectva nosili po celou dobu původní neupravené odznaky a někteří nosili již upravené odznaky.            

    Původní název odznaku navigátor, zavedený v roce 1947, zůstal v platnosti i v roce 1953. Upravené i neupravené letecké odznaky byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky podle sovětského vzoru.

    Pro přinýtování rudé smaltované hvězdy se používaly standardní odznaky vyrobené firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, značené značkou výrobce FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra 800/1000. V naprosté většině byly odznaky opatřeny matričním číslem.

    Také v případě odznaku navigátora bylo použito k úpravám i menší množství odznaků vyrobených firmou  SPINK & SON LTD LONDON, u kterých ovšem bylo vybroušeno označení výrobce na rubu. Pravděpodobně u všech takto upravených odznaků od výrobce SPINK & SON LTD LONDON byla dodatečně vyražena značka KOV. Některé z těchto odznaků byly nově opatřeny matričním číslem.