.

Letecký mechanik

Letecký mechanik – rok 1953 (RR)

 

    Po roce 1948 začíná docházet k neoficiálnímu upravování stávajících leteckých odznaků, a to přinýtováním rudé smaltované hvězdy s malým státním znakem uprostřed. Oproti ostatním odznakům se u leteckého mechanika používal pro přinýtování menší typ rudé smaltované hvězdy, a to z důvodu nedostatku místa pro její umístění. Tyto upravené odznaky dostávali absolventi vojenských škol až po roce 1951. Je ale pravdou, že někteří příslušníci letectva nosili po celou dobu původní neupravené odznaky a někteří nosili již upravené odznaky.                  

    Původní název odznaku leteckého mechanika, zavedeného v roce 1948, zůstal v platnosti i v roce 1953.  Upravené i neupravené letecké odznaky byly zrušeny v roce 1954 a nahrazeny odznaky podle sovětského vzoru.     

    Pro přinýtování rudé smaltované hvězdy se používaly standardní stříbrné odznaky vyrobené firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII, značené značkou výrobce FP, puncovní značkou a označením ryzosti stříbra 800/1000. Tyto odznaky byly opatřeny matričním číslem pouze výjimečně.