.

Galerie padělků III.

Na této straně je další pokračování kapitoly galerie padělků :  

V této kapitole se budu věnovat zvláštní skupině padělků leteckých odznaků, neboť mezi ty nejnebezpečnější patří ražené padělky. Na úvod si připomeneme obecnou definici padělku: Padělek, falzifikát nebo falzum je předmět, který se vydává za jiný, obvykle cennější předmět.

Typickým příkladem těchto padělků jsou ražby odznaků pilota, pozorovatele a leteckého střelce, které pochází z jednoho výrobního zdroje. Bohužel, společným znakem těchto odznaků je skutečnost, že se jedná o kvalitně provedené ražby. Všechny tyto odznaky sice budí dojem prvorepublikových ražeb, ale oproti oficiálním prvorepublikovým ražbám chybí u padělků svislé linkování na štítu pod lvem ve státním znaku, které heraldicky vyjadřuje červenou barvu. Dále se tyto odznaky vyznačují žilkováním lipových lístků věnce, které se standardně vyskytuje pouze u dublet odznaků pilota a pozorovatele. Značka výrobce chybí, na zadní straně bývá označení ryzosti stříbra značeno 925. Je zajímavé, že po zveřejnění těchto odznaků v galerii padělků se začínají vyskytovat odznaky bez značky 925. Z tohoto důvodu vzniká problém zejména u odznaku leteckého střelce, neboť jediný spolehlivý způsob identifikace tohoto padělku je chybějící svislé linkování na štítu ve státním znaku. Dalším rozdílem oproti originálu je ryzost stříbra 925/1000, která se v období do roku 1941 u leteckých odznaků vůbec nepoužívala (ryzost Ag 925/1000 byla použita pouze u odznaků britské výroby SPINK & SON LTD). S popsanými padělky se lze setkat třeba na Aukru (např. letecký střelec se prodal dne 14.2.2016 za částku 10.667 Kč, přičemž přihazovalo 16 osob) a je tedy zřejmé, že mezi sběrateli je o tyto odznaky poměrně velký zájem. Pravý důvod vzniku jejich raznic sice není znám, ale nepochybně byly raznice vyrobeny až po roce 1958, neboť jejich výrobcem byla Umělecká řemesla Praha (založena v roce 1958, od roku 1993 se nacházela v likvidaci). Po roce 1993 došlo k rozprodeji majetku a tyto raznice odkoupila soukromá osoba, nejspíš bývalý zaměstnanec.