.

Galerie padělků I.

Na základě většího množství výskytu padělků na našem současném trhu se obávám, že tato kapitola se postupně stane svým obsahem nejrozsáhlejší na mých webových stránkách. Původně jsem se ani nechtěl věnovat  problematice falz, novodělů či jinak se nazývajících padělků vydávaných za originální kusy, bohužel ale každý sběratel se s nimi určitě setká. Označit nějaký odznak za padělek je dosti problematické, neboť jistě tento odznak někdy někdo prodal nebo teprve bude prodávat a z tohoto důvodu bude majitel zastávat názor o originalitě svého odznaku. Nutno dodat, že v dnešní době ani sálové aukce renomovaných dražebních společností neskýtají záruku na koupi originálního předmětu. Musíme se tedy smířit se skutečností, že kvalita padělků se neustále zlepšuje a tento trend bude v budoucnu jistě pokračovat.  

Na první pozici se jedná o odznak Spinka, který v současné době patří možná mezi nejčastěji se vyskytující padělky. Příčinou častého výskytu těchto padělků je vysoká cena originálního odznaku, která se pohybuje mezi 12.000 – 15.000 Kč. Líc uvedeného odznaku vypadá poměrně dobře, ale na rubu odznaku jsou dobře patrné nerovnosti vzniklé litím. Tento padělek byl vydražen na Aukru dne 26.2.2018 za cenu 11.200 Kč, takže se pyšní dosud nejvyšší dosaženou cenou za padělaný Spink.

Na druhé pozici je ukázka dosud nejzdařilejšího padělku odznaku polního pozorovatele od Spinka. Tento odznak byl prodáván na Aukru a jeho prodejní cena dosáhla částky  6.611 Kč. Lícní strana tohoto odznaku je kvalitně zpracovaná a bez porovnání s originálem se dá hůře identifikovat jako padělek. Rubová strana ovšem není úplně hladká, ale vykazuje viditelné nerovnosti v místech značení údajného výrobce. Markantní znaky padělku jsou vidět na hraně odznaku, neboť v důsledku lití je hrana neostrá a chybí na ní stopy způsobené raznicí.     

Na třetí pozici je další ukázka padělku pilotního odznaku od Spinka. Jedná se opět o litý odznak,  ale jeho kvalita je špatná, neboť na rubu je propadlý střed jako dutých tombakových odznaků (dublet), používaných na pracovní uniformu. Padělatel se snažil nerovnosti vzniklé odléváním zakrýt opakovaným leštěním, které však vede k nepřirozenému vzhledu odznaku.

Na čtvrté pozici je padělaná kompletní sada odznaků roku 1953, která se v roce 2010 objevila na  našem trhu. Padělky odznaků roku 1953 s přinýtovanou rudou hvězdou se na trhu objevují již delší dobu a patří k oblíbenému sortimentu padělatelů. Při nákupu tohoto zboží je nutné zkontrolovat originalitu puncovních značek odznaků, vzhled smaltované rudé hvězdy spolu se státním znakem a způsob provedení jejího přinýtování. Doporučuji si také přečíst kapitolu o dělostř. pozorovateli z roku 1953.

Na páté pozici se jedná o padělek polního leteckého střelce z roku 1953, bez označení výrobce. Odznak nenese znaky litého odznaku, ale jsou zde nečitelné puncovní značky, také označení ryzosti stříbra 900 není obvyklé, respektive ryzost 900/1000 se pravděpodobně vůbec nepoužívala.  

Na šesté pozici je odznak dělostřeleckého pozorovatele. Tento odznak jsem před několika lety koupil aniž bych měl pochybnosti o jeho originalitě. Teprve na základě upozornění jednoho sběratele jsem odznak vrátil prodejci. V tomto případě jde o litou kopii s jen nepatrně nerovnou plochou rubové strany a s neostrým otiskem puncovní značky. Jinak je kvalita tohoto padělku nebezpečně dobrá.

Na sedmé pozici je padělaný odznak pilota z roku 1953 s přinýtovanou rudou hvězdou. Tento odznak byl opakovaně dražen na Aukru, poprvé v roce 2011 a podruhé se vydražil dne 6.2.2018 za cenu 5.100 Kč. Odznak lze již na první pohled zařadit mezi nekvalitní odlitky. Padělek je značen nikdy nepoužívanou značkou K-K a nese matriční číslo 206, ostatní značky jsou nečitelné.