.

Galerie padělků II.

Na této straně je pokračování kapitoly galerie padělků :

Na první pozici je ukázka dubletu odznaku leteckého mechanika dodatečně úpraveného padělatelem. Odznak je nepochybně ražený jako dublet, ovšem uvedená výrobní značka se nikdy nepoužívala a jejím vyražením chtěl padělatel docílit atraktivity odznaku a tím pádem i navýšení prodejní ceny. 

Na druhé pozici je také odznak leteckého mechanika, ale pravděpodobně jde o typ vyráběný firmou PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. Oproti prvnímu případu nelze jednoznačně určit, zda je odznak originální ražba, ale jednoznačně lze určit, že zobrazená značka na odznaku je vyražena padělatelem, neboť firma Provazník takové značky nikdy nepoužívala. Také nízké matriční číslo odznaku bylo vyraženo padělatelem.

Na třetí pozici je padělaný odznak polního letounového pozorovatele zbraní s označením výrobce PROVAZNÍK A SPOL. PRAHA VII. Jedná se o odlévaný odznak, na rubové straně má viditelné nerovnosti. Pochybné je zejména značení odznaku, neboť nese označení ryzosti stříbra 900 (ryzost stříbra 900/1000 nebyla u leteckých odznaků používána) a ani samotnou značku ryzosti (900 v rámečku) firma Provazník nikdy nepoužívala. Odznak má matriční číslo 52 a je opatřen nečitelnou puncovní značkou.

Na čtvrté pozici je odznak polního letounového pozorovatele zbraní, který je podle mého názoru vyroben ze stříbra a nepochybně se jedná o odlévaný odznak. Zadní strana je poměrně kvalitně zpracovaná, přední strana je na tom o poznání hůře, o čemž svědčí nekvalitní provedení státního znaku. Co se týče použitých značek, značka METAL se v puncovnictví vyskytuje, neboť podle zákona tato značka bývá u předmětů z drahých kovů v případě, že daný výrobek byl zhotoven tak, že některé jeho části byly zhotovovány i z obecného kovu. Zato značka K.& K. (tečky za písmeny) se u výrobce Karnet – Kyselý nikdy nepoužívala. Použité matriční číslo 052 je shodné s matričním číslem padělaného odznaku polního letounového pozorovatele zbraní napodobujícího výrobce F. Provazníka na předchozí pozici.   

Na páté pozici je stříbrný odlitek odznaku polního letounového pozorovatele zbraní, jehož fotografii jsem získal od jednoho sběratele, v jehož sbírce se odznak nacházel a on sám byl přesvědčený o jeho originalitě. Shodou náhod jsem na webu nalezl fotografii originálního odznaku, kterou se souhlasem provozovatele webových stránek zveřejňuji. Díky tomu máme jedinečnou příležitost porovnat fotografie originálního odznaku s jeho padělkem.  

Na šesté pozici je zdařile padělaný odznak pilota balonu. Padělek byl vyroben patrně v zahraničí, vyskytuje se ve sbírkách v USA a bohužel, velmi rozšířen je i v našich sbírkách. Lipový věnec je vyroben ze stříbra a obvykle je v dolní části značen značkou .925 - tato značka se nikdy nepoužívala a originální odznaky se razily pouze z obecného kovu. Exemplář, který jsem viděl měl lipový věnec složený ze dvou částí - samostatně odlitý líc a samostatně odlitý rub (spoj je parný na hraně věnce).

Na sedmé pozici jsou vyobrazeny padělatelské značky vyskytující se na leteckých odznacích. Některé značky se vyskytují na odlévaných stříbrných padělcích, jako je třeba v případě obou vyobrazených značek s nápisem METAL a číslicí 2 v trojúhelníku, shodně použitých u padělků odznaků polního letounového pozorovatele zbraní. Padělané značky se však vyskytují i na originálních ražbách dublet, kde padělatel dodatečně vyrazil smyšlenou značku proto, aby se odznak stal sběratelsky atraktivnějším. Nejčastěji se v případě fiktivních značek výrobců odznaků (a nejen leteckých) vyskytují různé varianty písmen KK, např. KK, K-K, K.& K. atd. To samé platí v případě fiktivní značky FP s tečkami, jak je vidět u obou vyobrazených značek F.P. a .F.P., neboť zcela jistě F. Provazník takovéto značky nikdy nepoužíval.