.

Novoražba - letecký střelec

Spolehlivým znakem pro identifikaci těchto ražených padělků střelce je chybějící svislé linkování na štítu pod lvem ve státním znaku, které heraldicky vyjadřuje červenou barvu (viz poslední fotografie).