.

Pozemní technik

Pozemní technik

 

    V roce 1954 došlo k zavedení odznaků třídních specialistů letectva vyrobených podle sovětského vzoru. To je také případ nově zavedeného odznaku pozemního technika, který je totožný se sovětskou předlohou. U tohoto odznaku se však nerozlišují odborné třídnosti, neboť existuje pouze jako odznak pozemní technik beztřídní.  Odznaky pozemního technika byly udělovány jen do roku 1960.  

 

    Výrobu těchto odznaků zajišťoval národní podnik ZUKOV 02. Odznaky byly většinou opatřeny matričním číslem. U odznaků pozemního  technika se vyskytují  dvě varianty odlišné způsobem připevňování ke stejnokroji. Starší varianta se připevňovala pomocí vodorovné zavírací jehly a novější varianta se připevňovala pomocí dvou upínacích matic. Tyto odznaky byly zhotoveny z tombaku.