.

Pilot

  Pilot   

 

    V roce 1954 došlo k zavedení odznaků třídních specialistů letectva. Nově jsou zavedeny odznaky vyjadřující odbornou třídnost pilota : 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a pilota beztřídního.

 

    Na výrobě těchto odznaků se podílely : národní podnik ZUKOV PRAHA XI, ZUKOV 02, Štátna mincovňa Kremnica a Bižuterie Jablonec nad Nisou. V případě pilota 3. třídy se vyskytují dvě varianty odznaku odlišující se barvou štítu – světlemodrá (tyrkysová) varianta a tmavomodrá varianta. Odznaky pilota byly vyrobeny podle sovětského vzoru a proto upozorňuji, že po odstranění upínací matice s označením výrobce jsou oba odznaky zaměnitelné. Spolehlivým vodítkem pro rozpoznání těchto odznaků je jejich číslování, protože sovětské odznaky nebyly číslované. Naše odznaky byly buď číslované a pokud nebyly, měly alespoň na rubu jednoho z křídel upravenou plošku pro vyražení matričního čísla. Odznaky byly zhotoveny z tombaku.  

           

    Pilotní odznak se vydával spolu s Osvědčením vojenského pilota, které mělo shodné číslo s matričním číslem odznaku. Osvědčení bylo vydáváno pilotům na základě splnění kritérií pro jednotlivé třídnosti. Desky osvědčení vojenského pilota byly pro jednotlivé třídnosti barevně odlišeny.