.

Palubní technik, inženýr

Palubní technik, inženýr

 

    Po zrušení odznaků pro odbornost pozemního technika v roce 1960 dochází k zavedení nových odznaků palubního technika, inženýra. Jedná se o odznaky třídních specialistů letectva u kterých jsou nově zavedeny odborné třídnosti pro palubního technika, inženýra : 1. třídy, 2. třídy a palubního technika, inženýra beztřídního. Palubní technik, inženýr 3. třídy zaveden nebyl.

 

    Na výrobě těchto odznaků se podílely : národní podnik ZUKOV PRAHA XI, Štátna mincovňa Kremnica a Bižuterie Jablonec nad Nisou. Odznaky byly většinou opatřeny matričním číslem. U odznaků palubního technika, inženýra se vyskytují  dvě varianty odlišného umístění matričního čísla a to buď na rubu jednoho z křídel odznaku a nebo na rubu listu vrtule. Tyto odznaky byly zhotoveny z tombaku a ke stejnokroji se připevňovaly pomocí upínací matice.