.

Letovod

Letovod – Dělostřelecký letecký pozorovatel

 

    V roce 1954 došlo k přejmenování názvu odbornosti navigátor na letovod a současně došlo k zavedení odznaků třídních specialistů letectva. Nově jsou zavedeny odznaky vyjadřující odbornou třídnost letovoda : 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a letovoda beztřídního. Tyto odznaky byly zároveň používány jako odznaky vyjadřující odbornou třídnost i pro dělostřeleckého leteckého pozorovatele : 1. třídy, 2. třídy, 3. třídy a dělostřeleckého leteckého pozorovatele beztřídního.

 

    Na výrobě těchto odznaků se podílely : národní podnik ZUKOV PRAHA XI, ZUKOV 02, Štátna mincovňa Kremnica a Bižuterie Jablonec nad Nisou. V případě letovoda 3. třídy se vyskytují dvě varianty odznaku odlišující se barvou bomby – světlemodrá (tyrkysová) varianta a tmavomodrá varianta. Odznaky letovoda byly vyrobeny také podle sovětského vzoru a proto upozorňuji, že po odstranění upínací matice s označením výrobce jsou oba odznaky zaměnitelné. Spolehlivým vodítkem pro rozpoznání těchto odznaků je jejich číslování, protože sovětské odznaky nebyly číslované. Naše odznaky byly buď číslované a pokud nebyly, měly alespoň na rubu jednoho z křídel připravenou plošku pro vyražení matričního čísla. Tyto odznaky byly zhotoveny z tombaku.